AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Passend onderwijs - protocol verlenging groep 1 of groep 2

protocol verlenging groep 1 of groep 2

In 2006-2007 is Enschede gestart met het leesverbeterplan. Centraal in dit plan staat opbrengstgericht werken. Dit betekent voor de kleuterbouw niet afwachten maar gericht aanbieden.

Voor de overgang van groep 2 naar 3 moet een leerling minstens 15 letters kennen, voor- en achternaam kunnen schrijven en fonemisch bewustzijn hebben.

In een presentatie van Kees Vernooy, werd aangetoonde dat een verlenging geen zin heeft.

Alle scholen werken nu met de map fonemisch bewustzijn. Een gericht aanbod van voorbereidend lezen. Belangrijk is de besteding van tijd aan gerichte taalontwikkeling. Dit is strak ingeroosterd. Ook de aanpak voor de zorgleerlingen, hoe krijgen zij de verlengde instructie. Hoe is dit georganiseerd.


herfstkinderen.
Dit zijnleerlingen die instromen tussen oktober en januari. De inspectie wil absoluut niet, dat de school een nieuwe leeftijdsgrens gaat invoeren. Doe dit niet.

Wat de inspectie wil, dat de school een leerling volgt in zijn ontwikkeling. Is deze leerling toe aan de volgende groep. Dit is niet aan leeftijd gebonden, maar aan de ontwikkeling.

Het Steunpunt Onderwijszorg heeft met obs Broekheurne een stroomdiagram opgesteld.

Een leerling in groep 1 krijgt na 4 maanden onderwijs de Taal voor Kleuters M-1. Als een leerling op deze toets een dle behaalt van minstens 4 maanden, dan neemt deze leerling ook deel aan de CITO E-1.

Leerkrachten geven aan, dat een leerling meer is dan de prestaties op de Taal voor Kleuters, andere aspecten spelen ook een rol.

Daarom een beslissingsschema om alle mogelijke aspecten mee te nemen.

Dit beslissingsschema is niet doorslaggevend. Het is onderdeel van de bespreking over verlenging-versnelling-doorgang met de directeur en interne begeleider.

De directeur beslist. Bij twijfel altijd door naar de volgende groep.

Als wordt besloten tot een verlenging, dan wordt altijd een handelingsplan opgesteld. Wat is het doel van dit verlengingsjaar, wat gaat er gebeuren, wat doet de leerkracht, etc.
protocol verlenging groep 1 of groep 2omgaan met risicokleuters - Kees Vernooy < Experiment Het moet landen op het bureau van het kind. >