AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Passend onderwijs - Het moet landen op het bureau van het kind.

Het moet landen op het bureau van het kind.

Passend Onderwijs.

Op vrijdag 11-02-11 heeft een overleg plaatsgevonden met het bestuur van het samenwerkingsverband (Jenne Wierstra, Marcel Poppink en Dennis Bode), het speciaal basisonderwijs (Henk Commelter, Agnes Asbreuk en René Huitink), Ad Kappen en Roel Weener over Passend Onderwijs.

Vanaf de start van WSNS in 1993 zijn er veel ontwikkelingen geweest in het samenwerkingsverband o.a.:
-de ontwikkelingen op basisscholen
-de ervaringen met lees-en rekenverbeterplannen
-de uitkomsten van Kind Op De Gang.
-de ervaringen met Passend Onderwijs Groep op sbo
-de ontwikkeling van kindgericht denken naar
handelingsgericht denken.
-de ontwikkeling van interne begeleider van r.t. naar expert.
-etc


Geconstateerd dat de scholen sedert de start van WSNS inhoudelijk een sterke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Tevens geconstateerd, dat de structuur van begeleiding en ondersteuning niet zijn meeveranderd.
De focus is niet meer gericht op deficit-denken, maar op opbrengstgericht en handelingsgericht werken.
Wat betekent dit voor mijn handelen als leerkracht.

Het bestuur heeft een strategisch beleidsplan Passend Onderwijs opgesteld. Dit beleidsplan heeft als ondertitel: Het moet landen op het bureau van het kind.

De leerkracht is het kapitaal van de school.

Passend Onderwijs gaat door. Het is nog steeds het voornemen van de minister, dat de nieuwe samenwerkingsverbanden starten op 01-08-2012.

Wat gaat dat betekenen voor het samenwerkingsverband Enschede?

Vanaf 2003is de visie over leerlingen met specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften gaan veranderen. Niet het deficit-denken staat centraal, maar de handelingsbekwaamheid van de leerkracht.
"Wat betekent het gedrag, etc voor mij als leerkracht?"

In de lees- en rekenverbeterplannen wordt het belang van de leerkracht benadrukt:
-de leerkracht is de methode
-het is de leerkracht, die er toe doet.
-de leerkracht is het kapitaal van de school.

Deze veranderende visie over de inhoud moet ook consequenties hebben voor de begeleiding.
Destructuur van de begeleiding is sedert de start van WSNSin 1993 niet veranderd.
Sedert 1993 werken met het zgn. Driehoeksoverleg. Inde driehoek staathet kind centraal.

Echter in de veranderende visie staat deleerrkracht centraal.
Dit moet dan ook tot uiting komen in de begeleiding encoaching van de leerkracht. De meeste aandacht moet uitgaan naar het primaire proces: leerkracht-leerling-ouders.

Het moet landen op het bureau van het kind.
Deze denkwijze is uitgewerkt in het strategisch beleidsplan: werken aan kwaliteit. Het moet landen op het bureau van het kind.
In dit plan wordt in kader van passend onderwijs de structuur en de inhoud aan elkaargekoppeld.
In het nieuwe schooljaar gaan we werken met het basisteam, het breedte-team en het diepte-team.
En heel belangrijk met zo min mogelijk verschillende gezichten. Korte lijnen, geen burocratie, etc.
presentatie pog 11-02-11schema OGW, HGW en Passend Onderwijshet moet landen op het bureau van het kind.bezetting basisteam en breedte-team < protocol verlenging groep 1 of groep 2