AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Nieuws - Structuurwijziging Steunpunt Onderwijszorg

Structuurwijziging Steunpunt Onderwijszorg

Basisteam, breedte-team en diepte-team.

Donderdag 26 mei is de structuurwijziging ondersteuning en begeleiding door Steunpunt Onderwijszorg gepresenteerd.
Kenmerkend voor deze structuurwijziging, dat het exact aansluit bij de inhoudelijke ontwikkelingen.
De leerkracht als onderwijsexpert staat centraal.

De leerkracht als onderwijsexpert.
De begeleiding en de ondersteuning richt zich op het versterken en het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de groepsleerkracht.

Dit komt tot uiting in het basisteam en in het breedte-team.
Hoe kunnen we de handelingsbekwaamheid van de groepsleerkracht versterken.
Als een school handelingsverlegen is t.a.v. een leerling, dan kan deze worden besproken in het breedte-team.
De groepsleerkracht bespreekt op basis van een handelingsgerichte hulpvraag de leerling in het breedte-team.
presentatie structuurwijziging SPOEverslag bijeenkomst passend onderwijs 26-05-2011strategsich beleidsplan passend onderwijs SPOE.< Terug