AGENDA
Leerwinst en toegevoegde waarde Friday 16 December 2016 Artikel in JSW adkappen@kpnmail.nl Lees verder >
Inspectie en SCRIPT Friday 3 June 2016 Een basisschool van Consent werd in april bezocht door de inspectie voor een.. Lees verder >
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home

Welkom bij Steunpunt Passend Onderwijs Enschede

Het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede is werkzaam voor het openbaar onderwijs (CONSENT) ende christelijke scholen (VCO).

Op deze website vindt u informatie over:.

1. de basisondersteuning. (lees- en rekenverbeterplannen)
Hierbij is vastgesteld waaraan een school moet
voldoen. Het streefniveau is vastgesteld door swv2302.
De scan OMGAAN MET VERSCHILLEN geeft aan hoever de
school is richting dit streefniveau

Belangrijk zijn de doelen, de ononderhandelbare afspraken en deelname aan het project PBS.

2.het ontwikkelingsperspectief,
het werken met de kwaliteitswijzer VCO-Consent.
De kwaliteit van de school wordt bepaald door de
toegevoegde waarde. SPOE werkt met leerresultaten in
combinatie met leerpotentieel. Het verhaal achter de
cijfers / het leerrendement.

3.Passend onderwijs: de ondersteuning voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.
De meest recente ontwikkelingen gaan over het verhaal achter het plaatje. Niet de opbrengsten, de behaalde vaardigheidsniveaus,zijn bepalend voor de kwaliteit van de school. Het gaat om de groei, de groei in vaardigheidsscores. De norm voor deze groei wordt bepaald door het leerpotentieel.

Leerwinst en toegevoegde waarde Friday 16 December 2016
Artikel in JSW adkappen@kpnmail.nl Lees verder >
Inspectie en SCRIPT Friday 3 June 2016
Een basisschool van Consent werd in april bezocht door de inspectie voor een basisarrangement. De M-opbrengsten zijn onvoldoende, echter de vaadigheidsscores en de groei in vaardigheidsscore passen bij het leerpotentieel van de leerlingen. Geen onvoldoende beoordeling, maar een voldoende beoordeling. Inspectie vol lof over de kwaliteit van het onderwijs. Lees verder >
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011
Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op de basiszorg, de breedtezorg en de dieptezorg.
De scholen krijgen vaste begeleiders.
De scholen krijgen z.s.m. de lijst van medewerkers. Lees verder >